Přešli jsme na nový e-shop, a nedokázali jsme převézt vaše současné účty. Proto vás velmi prosíme, abyste si vytvořili nové zákaznické účty. Děkujeme za vaši spolupráci.

Sociální a environmentální principy Levandulovny

Levandulovna je malý rodinný podnik, najdete nás na úpatí Jizerských hor. Naše farma se věnuje ekologickému pěstování levandule a květin a výrobě přírodních produktů z nich. Pěstujeme a rosteme s úctou a ohledem ke krajině, v níž jsme se usadili a kde je nám dobře. Vnímáme změny způsobené nešetrným pěstováním, úbytek vody v našich studních, zahradách i polích. Svou péčí o kousek země chceme přispět k zadržení vody v krajině, k obnově půdy, obarvení krajiny fialovými květy (tolik lahodícími včelí populaci). Chceme být soběstační a vést podnik na principech cirkulární ekonomiky, aby se kruh uzavřel.

1.1     ENVIRONMENTÁLNÍ PROSPĚCH

Levandulovna technologií výroby všech produktů a pěstováním levandule přispívá ke zlepšování životního prostředí.

K výrobě daných produktů využívá Levandulovna vlastní vypěstovanou levanduli nebo zakoupenou sušenou levanduli v prvních třech letech výroby (než dosáhne množství vypěstované levandule na vlastním poli, což trvá cca 3 roky - výnos z vlastní levandule, který pokryje produkci výrobků). Vlastní levanduli získává ručním sběrem levandule z vlastního pole 1,5 ha na kterém bude 5-6 tisíc keříků levandule. Levandule jsou osázeny tak, že mezi řádky jsou ponechány zatravněné pásy o stejné šíři jako řádky, aby to přispělo k vsakování vody do půdy. Dalším environmentální cílem je likvidace invazivního druhu křídlatky japonské (Reynoutria japonica), který bude v rámci projektu pravidelně sečen a nadzemní biomasa bude likvidována tak, aby nedošlo k rozšiřování této rostliny, která velice lehce ze stonků i oddenků vegetativně. Dalším cílem Levandulovny je zvýšení biodiverzity na daném pozemku, přilákání hmyzí populace, včelstvech a ptactva, díky ekologickému pěstování květin. Z pohledu cirkulární ekonomiky, která je v souladu s prvky permakultury, kde jsou postupně hledány synergie mezi jednotlivými rostlinami a živočichy. Základem je uzavřený cyklus živin a dostatečný návrat organické hmoty (zkompostované) zpět do půdy, aby zůstala vyživená a odolná proti erozi a suchu. Důležité je taktéž podporovat biodiverzitu a rozmanitost ptáků i hmyzu. Cirkulární ekonomika stojí na přírodě blízkých procesech a propojuje je s podnikatelským záměrem, kdy budování odolného systému v budoucnu může podpořit i odolávání proti změnám klimatu.

Levandule podnik zpracovává ekologicky šetrným způsobem do přírodních produktů:

 • Všechny produkty (květové vody, sirupy, sole do koupele atd.) jsou vyrobeny z čistě přírodních zdrojů a neznečišťují vodu a životní prostředí. Květová voda a sůl do koupele je certifikovaná kosmetika. Sirup je slazen třtinovým cukrem v nejmenší možné míře a jako regulátor kyselosti se používá kyselina citronová (jediný přírodní konzervant).
 • Květová voda je vyráběna hydrodestilací v destilační koloně, kdy po zahřátí byliny ve vodní lázni a prostupem páry skrze bylinu, ze které nabere všechny její vlastnosti a účinky párou pak prostupuje dále do chladící části, kde zkapalní a vytéká po malých kapkách do připravené skleněné, vydezinfikované nádoby. Tímto postupem se v květové vodě i esenciálním oleji zachovávají veškeré výživné látky, minerály a vitamíny obsažené v levanduli. 
 • Květová voda se používá jako tonikum na pleť, hydratuje ji a čistí od nečistot. Léčí popáleniny, problematickou pleť. Levandule je antiseptická a antivirotická a velice jemná, ale účinná, proto ji mohou používat i alergici a také se jím pročišťuje vzduch. Je také vhodná na zklidnění a na příjemný spánek, levandule snižuje krevní tlak, má zklidňující účinky. Pleť je po použití květové vody hebká, vláčná a pružná. Pleť ošetřuje a nezanáší póry.
 • Vědomě přispíváme k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji, zejména vodou.
 • Zohledňujeme environmentální princip ve všech fázích podnikání, tzn. při výrobě výrobků nebo poskytování služeb včetně environmentálně příznivého úřadování.
 • Úspěšnost naplňování environmentálního přínosu podnikatelské aktivity je pravidelně hodnocena.
 • Používáme pouze skleněné obaly, plastům se co nejvíce vyhýbáme. Etikety máme papírové, kde jsou zákonné informace vytištěny.
 • Recyklujeme obalový materiál na zásilky.

1.2     SOCIÁLNÍ PROSPĚCH

 • Levandulovna bude zaměstnávat více než 30% zaměstnanců ze znevýhodněných skupin a tím přispívat ke zvyšování zaměstnanosti osob ze znevýhodněných skupin. Zaměstnanci jsou pravidelně a systematicky informováni o chodu podniku, výsledcích hospodaření a naplňování společensky prospěšných cílů.
 • Principy environmentálního podniku jsou veřejně deklarovány také na www.levandulovna.cz.
 • Podnik bude zajišťovat dlouhodobé vzdělávání a individuální rozvoj pracovních kompetencí svých zaměstnanců.
 • Abychom tuto práci mohli všichni dobře vykonávat, budeme se snažit v době přípravy provozu dobře přizpůsobit pracovní prostředí a zejména vytvořit zaměstnancům kratší pracovní dobu. Počítáme i s flexibilitou změn, při onemocněních, nutnosti navštívit lékaře, OČR apod. Proto bude v podniku zaměstnáno více osob na kratší úvazky.

1.3     EKONOMICKÝ PRINCIP

Více než 51% zisku podniku bude reinvestováno do rozvoje environmentálního podniku a naplňování jeho deklarovaných společensky prospěšných cílů a environmetálních cílů.

Tržby z prodeje našich vlastních výrobků a služeb na celkových výnosech firmy tvoří více než 30%.

Hlavní předmět podnikání:

 • Pěstování levandule a péče o ni. 
 • Výroba produktů z ní a prodej v provozovně, pomocí trhů, e-shopem, odběrateli.
 • Dodávání sirupů do restaurací, kaváren a dalších gastro podniků na přípravu levandulových limonád či horké levandule.

 

1.4     NEZÁVISLOST V MANAŽERSKÉM ROZHODOVÁNÍ A ŘÍZENÍ NA EXTERNÍCH ZAKLADATELÍCH NEBO ZŘIZOVATELÍCH

Naše manažerské řízení je nezávislé na externím zřizovateli. Jizerská Levandule s.r.o. je nezávisle fungující společnost, nejsme závislí na veřejné správě ani jiném ekonomickém subjektu.

1.5     MÍSTNÍ PROSPĚCH

 • Environmentální sociální podnik vyrábí také pro místní spotřebu a podporuje rozvoj místní ekonomiky.
 • Environmentální sociální podnik zaměstnává obyvatele z území Libereckého kraje a obyvatele z území MAS.
 • Environmentální sociální podnik spolupracuje s lokálními aktéry z území Libereckého kraje a lokálními aktéry na území MAS.
 • Sociální podnik bude zaměstnávat obyvatele z místního regionu.
 • Sociální podnik bude spolupracovat s místními aktéry trhu, městy, úřady, neziskovými organizacemi.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.