Jizerská Levandule s.r.o.

Environmentální sociální podnik

Bc. Adéla Roubíčková
jednatelka

adela@levandulovna.cz
Tel.: 736 768 412

Bc. Josef Heindorfer
jednatel

josef@levandulovna.cz
Tel.: 725 413 003

 

 

Jizerská Levandule s.r.o., Hejnická 321, 464 01 Raspenava, Liberecký kraj
e-mail: info@levandulovna.cz, tel.: 736 768 412, www.levandulovna.cz, IČ: 07834713, DIČ: CZ07834713

Projekt Levandulovna byl podpořen MPSV z Operačního programu Zaměstnanost
pod registračním číslem: CZ.03.2.60/0.0/0.0/17_129/0014003