Levandulovna je malý rodinný podnik, najdete nás na úpatí Jizerských hor. Naše farma se věnuje ekologickému pěstování levandule a květin a výrobě přírodních produktů z nich. Pěstujeme a rosteme s úctou a ohledem ke krajině, v níž jsme se usadili a kde je nám dobře. Vnímáme změny způsobené nešetrným pěstováním, úbytek vody v našich studních, zahradách i polích. Svou péčí o kousek země chceme přispět k zadržení vody v krajině, k obnově půdy, obarvení krajiny fialovými květy (tolik lahodícími včelí populaci). Chceme být soběstační a vést podnik na principech cirkulární ekonomiky, aby se kruh uzavřel.

Stejně důležitý je pro nás sociální aspekt našeho podnikání – díky dotaci Ministerstva práce a sociálních věcí jsme mohli už v říjnu 2019 zaměstnat na snížený pracovní úvazek tři ženy (z nejrůznějších důvodů znevýhodněných na trhu práce, ať už v důsledku zdravotních potíží nebo péče o osoby blízké) a začít s nimi vymýšlet a tvořit naše levandulové produkty. Chceme naším podnikáním oživit neprávem opomíjený Frýdlantský výběžek a doufáme, že se s Vámi budeme potkávat na akcích pořádaných Levandulovnou u nás v Raspenavě – ať už na přednáškách, dni otevřených polí, u nás v krámku.

Projekt mohl vzniknout díky podpoře celé mojí rodiny. Děkuji muži Josefovi, který celé léto pracoval na rekonstrukci výrobny, abychom na podzim 2019 mohli začít tvořit a měli hotové zázemí, děkuji své krásné dceři Aiche, která se mnou osázela první políčko a stará se o sociální sítě, děkuji naší nejmladší Amélii, která naše „vendulky“ zalévala, aby krásně rostly, zpívala jim a tančila mezi nimi. Více o naší cestě za levandulovým polem a dalším dění si můžete přečíst na blogu, případně se porozhlédnout a udělat si fialovou radost v našem e-shopu.

Projekt Levandulovna společnosti Jizerská Levandule s.r.o. byl podpořen MPSV z Operačního programu Zaměstnanost pod registračním číslem: CZ.03.2.60/0.0/0.0/17_129/0014003.